Thực hiện kế hoạch số 537/KH-MNNC ngày 03 tháng 12 năm 2019 của trường mầm non Nậm Cản về Kế hoạch tổ chức Hội thi "Bé tài năng" cấp trường năm học 2019-2020,Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2019 trường ...